Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia na konferencję. Obecnie swoje uczestnictwo potwierdziły osoby z kilku zespołów naukowo-badawczych oraz środowiska lokalnego. Termin wysyłania zgłoszeń upływa w połowie czerwca. Do końca sierpnia będą przyjmowsane treści wystąpień. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w konfernecji.