Badanie osób niepełnosprawnych w kontekście i sytuacji zawodowej zostało zakończone. W czasie badanie przeprowadzono łącznie 800 ankiet.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia oraz sukcesów w 2011r.