Dobiega końca praca nad kompletowaniem grupy badawczej. Zespół projektowy pracuje nad listą  ankieterów.

Zapraszamy osoby chętne do współpracy w realizacji projektu.