Opracowanie klucza kodowego do kwestionariusza wywiadu z pracodawcami, tworzenie arkusza w programie Statistica, specyfikacja zmiennych, nadawanie etykiet tekstowych.