Trwa weryfikacja kwestionariuszy ankiet, oraz weryfikacja bazy danych pod względem zgodności.