Dziękujemy ankieterom zaangażowanym w proces badawczy związany z realizacją projektu "Determinanty Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Zamieszkałych na Obszarach Wiejskich w Województwie Lubelskim" za efektywną pracę.

Zespół Projektu