FRAGMENTY Raportu z analizy dokumentów dotyczących stanu prawnego osób niepełnosprawnych na rynku pracy, kierunków działalności wybranych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w obszarze aktywizacji
oraz danych statystycznych pokazujących aktywność i położenie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

  fragmet_raportu